Aalborg Kommune
Kunde

Aalborg Kommune

Case

Hvem kan jeg blive, fremfor hvad jeg kan blive

Projekt
Tiltræk de rigtige unge med ambassadørkorps og målrettet medieplan.
Historien

Aalborg Kommune har hvert år brug for en række erhvervsuddannede. I 2019 havde man for eksempel behov for 120 social- og sundhedsassistentelever (SOSU-elever) og 72 social- og sundhedshjælperelever.

Tidligere stod skolerne for optagelsen af elever. Men fra 2016 fik kommunerne nu ansvaret for elevoptag. Det var en ny situation for kommunerne, som ikke har historik for tiltrækning og rekruttering af unge. Men det lykkedes Aalborg Kommune at løfte opgaven, i samarbejde med CompanYoung.

I samarbejdet om den nye rekrutteringsopgave blev der udarbejdet en række kampagner. De havde tre fokusområder:

1. At øge synligheden ved brug af sociale medier og annoncering
2. At optimere på de interne rekrutteringsprocesser for at imødekomme den øgede opmærksomhed, som kampagneindsatsen afleder
3. At give Aalborg Kommunes elevunivers, eleverne.dk, et nyt visuelt design, der passer til målgruppen

I kampagnerne tog vi særligt udgangspunkt i rollemodeller. Her viste vi interesserede ansøgere, hvem de kunne blive, og ikke bare, hvad de kunne blive. Vi stiftede et ambassadørkorps bemandet af Aalborg Kommunes egne elever. De viser løbende, hvad SOSU-elever og social- og sundhedshjælperelever, egentligt laver til hverdag. Rollemodellers historier bliver løbende synliggjort på de medier og platforme, hvor målgruppen befinder sig.

Aalborg Kommune var særligt gode til at omsætte CompanYoungs viden til processer, der virker i en offentlig kontekst. Foruden ambassadørkorpset gjorde de også annonceringsperioderne kortere. Det resulterede i både kortere behandlingstider og hyppigere optag af elever.

Særligt på SOSU-elevområdet skaber disse tiltag resultater. Her har man 3-4 gange så mange ansøgere, som man har brug for. I perioder har man haft helt op til seks gange så mange ansøgere. På social- og sundhedshjælperuddannelsen er antallet af ansøgere ligeledes steget. Ikke så meget som på SOSU-området, men nok, til at alle praktikpladserne bliver besat.

CompanYoung har kompetencer uden lige og har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan de unge tiltrækkes. Sidste år var det eksempelvis YouTube, mens det i år er Snapchat.

Vi Aalborg Kommune bliver helt glade ved at samarbejde med CompanYoung, fordi det virker. Stor anerkendelse til CompanYoung fra os.

Marianne Notholm-Larsen,
Uddannelseskordinator, Aalborg Kommune