1000 trivselssamtaler med frafaldstruede unge: Hvad fylder, og hvordan kan vi hjælpe?

Mere end 1000 trivselssamtaler med frafaldstruede unge i uddannelsessystemet har givet os en unik indsigt i deres udfordringer – og ikke mindst gjort os klogere på, hvordan vi gør en forskel for dem.

Alt for mange unge mistrives i dag, og udfordringerne fylder mere og mere på de danske uddannelsesinstitutioner. Med vores elevrådgivningsløsning Elevaid hjælper vi uddannelserne med at hjælpe flere unge til at trives og gennemføre deres uddannelser.

Trivsel kan inddeles i tre overordnede arenaer: Den sociale, den personlige og den faglige. Rådgivningen i Elevaid fokuserer på at øge den personlige og sociale trivsel, da dette er en forudsætning for at kunne lære og trives fagligt.

Om Elevaid

Elevaid er rådgivning af frafaldstruede unge med sociale og personlige udfordringer, som f.eks. angst, stress og forventningspres.

Uddannelsesinstitutioner kan visitere elever eller studerende til et rådgivningsforløb, der typisk varer 5-10 sessioner, som løber over 1-2 måneder. Rådgiverne er kandidatstuderende i psykologi, som er trænet i at anvende Kognitiv Adfærdsterapi (KAT).

Hvis vores rådgivere opdager psykiske lidelser, der kræver behandling hos psykolog og/eller i psykiatrien, hjælpes de unge godt videre til den rette behandling.

 

Disse udfordringer fylder hos de unge

Vi har gennem Elevaid afholdt mere end 1000 trivselssamtaler med frafaldstruede unge. Det har givet os en helt særlig indsigt i, hvilke trivselsudfordringer der fylder hos de unge på uddannelserne.

Vores rådgivere møder mange forskellige sociale og personlige udfordringer i deres sessioner, men det er særligt udfordringer som angst og forventningspres, rådgiverne oplever blandt de unge, de taler med.

 

Styrket trivsel blandt de unge

Det er vigtigt for os at sikre, at rådgivningen rent faktisk styrker de unges trivsel, så de hjælpes til en bedre hverdag og bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelser. Derfor har vi sørget for at få feedback fra brugerne samt lavet målinger på ændringer i deres trivsel.

I vores undersøgelse har vi særligt fokus på at måle ændringen i de unges trivsel ved hjælp af WHO-5-skalaen. Her ser vi en mærkbar ændring hos de unge, der har været igennem 7-10 sessioner med Elevaid-rådgivning. Målingen viser en progression på 17 point på WHO-5-skalaen (skala fra 0-100).

 

Nøglen til den effektive hjælp er lave adgangsbarrierer

Vores erfaringer viser, at nøglen til denne type rådgivnings succes er lave adgangsbarrierer.

Tidlig indsats
Når frafaldstruede unge identificeres, bliver de tilbudt forløbet, og der igangsættes opsøgende kontakt af en rådgiver inden for 48 timer. Det gør, at hjælpen igangsættes, før problemerne vokser yderligere.

Let tilgængelig hjælp
Gennem Elevaid får vi unge i tale, som ofte siger nej til anden form for hjælp, f.eks. hos psykologer.

De unge får rådgivning i trygge rammer, da de får lettilgængelig live video-rådgivning, som de kan sidde med derhjemme og efter skoletid. De unge giver udtryk for, at dette har særlig stor betydning for den gode oplevelse.

Ung-til-yngre
De unge får den samme rådgiver under hele forløbet, som også er en ung med de rette kompetencer. Det gør, at de unge føler sig mødt i øjenhøjde, og der bliver hurtigt skabt en fortrolig alliance med eleven.

Alle vores rådgivere er kandidatstuderende i psykologi, som vi sikrer, er godt klædt på og specialtrænede i at anvende Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) til unge med sociale og personlige udfordringer.

 

Fem råd til forebyggelse af mistrivsel

Her er fem gode råd til, hvordan vi som samfund kan forebygge mistrivsel og tackle frafaldstruede unge:

  1. Regelmæssige evalueringer: Det er en god idé at foretage hyppige målinger af de unges trivsel, som sætter relevante aktører i stand til at handle forebyggende.
  2. Tidlig og opsøgende indsats: Når frafaldstruede unge identificeres, skal de tilbydes hjælp med det samme og fx kontaktes af en rådgiver.
  3. Lettilgængelig hjælp i trygge omgivelser: Gør rådgivning så nemt som muligt for den unge. Eksempelvis med video-rådgivning, så det kan foregå hjemme.
  4. Fokus på personlig og social trivsel: Det er en forudsætning for at kunne trives fagligt.
  5. Kontinuitet og fortrolighed: Sørg for, at de unge taler med den samme rådgiver under hele forløbet. Det skaber en fortrolig alliance.

Vil du høre mere om hvordan I kan forebygge mistrivsel?

Har vi vakt din interesse?

Så udfyld formularen og vi kontakter dig.