Hvad er forældres rolle i unges valg af efterskole?

Flere og flere unge strømmer til efterskolerne. I 2018 tog 29.206 unge på efterskole, hvilket satte rekord i efterskolernes 150 år lange historie. Hvert år udgiver CompanYoung rapporten Unges valg af efterskole, hvor vi undersøger hvilke parametre, der påvirker de unges valg – og ikke overraskende har forældrene en stor indflydelse.

 

Jakob Tolstrup

23. april 2019 · 6 min læsning
CompanYoung

De unges ønske om personlig udvikling stemmer endvidere godt overens med forældrenes begrundelse for at sende deres barn på efterskole, da 80% af forældrene netop angiver personlig udvikling som en motivation. Derudover begrunder forældre hovedsageligt et efterskoleophold med, at deres barn kan få nye oplevelser og fordybe sig i sine interesser.

– Uddrag fra rapporten Unges valg af efterskole.

Flere og flere unge tager på efterskole

Udviklingen i antallet af unge, der tilvælger livet på en efterskole, er stigende for andet år i træk.

Men potentialet for en fortsat stigende tilgang af elever er stadig tilstede. Det fastslår en rundspørge blandt unge foretaget af CompanYoung. Her tilkendegiver 77 procent af unge i alderen 13-15 år, at de overvejer at tage på efterskole.

På trods af at antallet af unge, der søger efterskolelivet, satte rekord i både 2017 og 2018, er konkurrencen om at tiltrække eleverne dog stadig høj.

I rapporten ‘Unges valg af efterskole’ fremgår det nemlig, at elever og forældre typisk kigger på mindst 2-3 skoler, før de træffer en beslutning.

Det er derfor vigtigt at forstå, hvad der bidrager til valget af efterskole således, at du kan indtænke denne viden i din markedsføring af efterskolen.

I denne artikel åbner vi op for nogle af de fund, der er gjort i ‘Unges valg af efterskole 2018‘. Rapporten kortlægger hvilke overvejelser over 7.000 unge of forældre gør sig i forbindelse med valget af efterskole.

Vi giver dig et eksempel på segmentering i markedsføringen af din efterskole til forældre og unge, og så kan du få et gratis uddrag af ‘Unges valg af efterskole’.

Flere-unge-vælger-efterskole-statistik

 

Valg af efterskole er en fælles beslutning

Beslutningen om efterskole bliver overvejende taget i fællesskab mellem den unge og forældrene eller på baggrund af en nogle efterskoler udvalgt af forældrene.

Forældrene spiller således en betydelig rolle i de unges valg af efterskole i mere end to ud af tre tilfælde.

Det fremgår blandt de adspurgte, at den unge træffer sit valg af efterskole i fællesskab med sine forældre i 46 procent af tilfældene. Dertil kommer det yderligere, at hver femte forældrepar udvælger potentielle efterskoler, som den unge så kan vælge ud fra.

 

Forældres indflydelse på unges valg af efterskole - statistik

Når den unge skal vælge efterskole, spiller forældrene en stor rolle. I 72 procent af tilfældene har den unges forældre en form for indflydelse på valget af efterskole i enten større eller mindre omfang. Det er dog stadig den unges mening, der vægter højest. 

Forældre har en stor betydning for de unges valg af efterskole. Men hvad analysen også fandt var, at jo yngrer eleven er, jo mere indflydelse har forældrene på beslutingsprocessen. Denne viden er vigtig for hvordan du markedsfører din efterskole til forskellige klassetrin.

Når du skal tiltrække nye elever, er det derfor vigtigt, at du ikke blot har de unge i tankerne. Forældrene er ligesom eleverne en beslutningstager, som du skal tænke ind i din markedsføring. Læs videre og få et godt eksempel på, hvordan du gør det.

Klassetrin har en effekt på forældrenes bevæggrunde

I undersøgelsen fremgik det at den primære årsag til, at forældre vælger at sende sit barn på efterskole er personlig udvikling.

Dette er skarpt efterfulgt af barnets mulighed for både at få nye oplevelser og for at udvikle sig fagligt.

Elevens klassetrin spiller også ind i forældrenes baggrund for at sende deres barn på efterskole.

Forældre med elever i 8. klasse angiver i højere grad, at deres barn får valget om efterskole, for at den unge kan få en frisk start samt undervisning, der er bedre tilpasset til den enkelte.

Forældre til unge i 9.- og 10. klasse svarede oftere, at motivationen for at give sit barn muligheden for at tage på efterskole, var at give den unge et pusterum inden videre uddannelse.

Vender vi blikket mod hvad de unge selv siger, er personlig udvikling den store motivation for at tage på efterskole efterfulgt af nye venskaber og de oplevelser, som et efterskoleophold giver.

 

Hvorfor unge tager på efterskole - Statistik
Årsager til hvorfor unge tager på efterskole – statistik fra Unges valg af efterksole.

Forældrenes indflydelse er stor, og i mange tilfælde er de også beslutningstageren. De lægger dog ikke vægt på de helt samme ting, som de unge gør.

Det handler derfor om, at du skal appellere til begge grupper, når du skal markedsføre din efterskole.

Ét efterskoleophold – to beslutningstagere

For at imødekomme forskellighederne i forældrenes og den unges motivation for at tage på efterskole, vil vi typisk anbefale, at du udarbejder to kommunikationsspor – én, der taler til forældrene, og én, der taler til eleverne.

Herunder ser du et eksempel på en Facebook-annonce fra Tømmerup Efterskole. Til venstre henvender Tømmerup Efterskole sig til forældrene, og til højre er efterskolen i øjenhøjde med de unge.

Efterskoleannonce til forældre

Facebook-annonce fra Tømmerup Efterskole, der henvender sig til forældrene.

Annonce til kommende efterskoleelever

Annoncen til unge, der er i målgruppen for at tage på efterskole, har fokus på fællesskab og oplevelser.

I kampagnen til forældrene er der fokus på den specialiseret tilgang til læring, som forældrene efterspørger til deres børn.

I kampagnen til eleverne fremhæver vi den personlige udvikling, som de unge efterskoleelever gennemgår hos Tømmerup Efterskole. Fokus er på de venskaber og det fællesskab, der opstår gennem deres fælles oplevelser på efterskolen.

I eksemplet ser man hvordan de to målgrupper modtager hver sin annonce.

Begge annoncer er udført på baggrund af vores fund i rapporten ‘Unges valg af efterskole‘. Med afsæt i den vidensbank, som rapporten er, kan du tiltrække flere elever til din efterskole ved at segmentere din markedsføring.

Andre måder at tilpasse sin kommunikation på vil være ved at lave to forskellige e-mail kampagner rettet mod henholdsvis den unge og den unges forældre.

Når du vil målrette din markedsføring til både forældre og til den unge, skal du også overveje hvilke kanaler, du annoncerer på.

Unge er at finde på flere sociale medier, end deres forældre er. Unge bruger f.eks. også i særligt høj grad YouTube og Snapchat til at undersøge uddannelsesmuligheder.

Nu får du det gode eksempel:

Hvis du har svært ved at fylde dit 8. klassetrin op med nye elever, giver det mening at øge din markedsføring af din skole overfor forældre med børn i denne aldersgruppe. Som vi nævnte tidligere, har forældre nemlig mere indflydelse på unges valg af efterskole ved netop dette klassetrin end ved både 9.- og 10. klasse.

I din kampagne skal du lægge vægt på et undervisningforløb, der er tilpasset den unge – ofte på baggrund af den unges interesser. Den unge får også en frisk start på noget nyt, hvilket bidrager til den unges personlige udvikling.

Vi hjælper også efterskoler med at producere videoer, hvor forældre til tidligere elever italesætter deres overvejelser om at sende sit barn på efterskole. Det er med til at skabe en relation mellem forældrene og din efterskole.

Ingen to efterskoler er ens

Efterskoler er unikke – og unge vælger sin efterskole for det, den er. Derfor er der heller ikke én løsning, der passer til alle.

Hver efterskole har særlige parametre, som påvirker hvordan man skal sammensætte sin strategi.

Vil du vide mere om, hvordan du tilpasser din markedsføring af din efterskole?

Jack Fabricius fra CompanYoung er ekspert på efterskoleområdet. Tag en uforpligtende snak med ham og hør hvordan du kan skabe en træfsikker markedsføringplan for din efterskole.

Du kan fange Jack på tlf.  8171 7770 eller ved at sende en mail til jack@companyoung.com.

Her er en på huset: Få et gratis uddrag af ‘Unges valg af efterskole’

‘Unges valg af efterskole’ er en årlig rapport, der klæder dig på til at træffe de rigtige beslutninger for din efterskole.

I denne artikel er du blevet præsenteret for blot en brøkdel af den viden, som rapporten indeholder.

Derfor giver vi dig et gratis uddrag af ‘Unges valg af efterskole’. Så kan du se hvilke spørgsmål, du får svarene på.

Udfyld formularen herunder og få tilsendt dit uddrag med det samme.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her